Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019: Oficjalne wyniki

Pomnik Krzysztofa Jarzyny, skatepark, a może ciąg pieszo – rolkowo – rowerowy wokół jeziora Goplana? Zobacz, które z projektów będą realizowane w Twojej dzielnicy.

W tegorocznej, szóstej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogli wybierać spośród 110 projektów. Zadania podzielone były na ogólnomiejskie, dzielnicowe duże i dzielnicowe małe, a każdy z głosujących dysponował 3 głosami: 1 na projekty ogólnomiejskie, 1 na projekty dzielnicowe duże i 1 na projekty dzielnicowe małe.

Do zagospodarowania było 9 milionów złotych.

W sumie w tym roku po weryfikacji wszystkich kart do głosowania, zarówno papierowych jak i elektronicznych w głosowaniu ważny głos oddało 21 591 mieszkańców, oddając 61 727 głosów.

Raport z głosowania - tylko ważne głosy:

Ogólna liczba głosujących – 21 591

Liczba głosujących papierowo – 248

Liczba głosujących elektronicznie – 21 343

Ogólna liczba głosów – 61 727

Liczba głosów papierowych – 709

Liczba głosów elektronicznych – 61 018

Poniżej przedstawiamy tegoroczne zwycięskie projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego:

WYNIKI SBO 2019

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

1. CIĄG PIESZO-ROLKOWO-ROWEROWY WOKÓŁ JEZIORA GOPLANY - PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ TRASY WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA (2845 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE PÓŁNOC

1. PARK WARSZEWO-PODBÓRZ (2230 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE PRAWOBRZEŻE

1. SKATEPARK CHEŁMINEK (1 734 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE ŚRÓDMIEŚCIE

1. BUDOWA BOISKA PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ (1 629 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE ZACHÓD

1. ŚCIEŻKA OKÓLNA ASFALTOWA DO JAZDY NA ROLKACH, WROTKACH NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO W "BŁĘKITNEJ" POMORZANY (866 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE PÓŁNOC

1. EDUKACYJNY PLAC ZABAW (1 619 głosów)

2. ALEJKA REKREACYJNO-PIKNIKOWA "HOŻANKA". (1 036 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE PRAWOBRZEŻE

1. LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM (1 885 głosów)

2. RÓŻANA FONTANNA (1 027 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE ŚRÓDMIEŚCIE

1. INSTALACJA ARTYSTYCZNA UPAMIĘTNIAJĄCA POSTAĆ KRZYSZTOFA JARZYNY ZE SZCZECINA - SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW, IKONY POPKULTURY (1 020 głosów)

2. ROZBUJAJMY SZCZECIN - HAMAKI MIEJSKIE W PARKU ŻEROMSKIEGO I W PARKU KASPROWICZA (930 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE ZACHÓD

1. OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI SPACEROWEJ PRZY JEZIORZE SŁONECZNYM (639 głosów)

2. ŁAWKI "LEŻAKI" NA TERENIE KĄPIELISKA ARKONKA I PARKU KASPROWICZA * (481 głosów)

* zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu SBO, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r., w przypadku wyboru do realizacji zadań małych o charakterze dzielnicowym możliwa jest realizacja wyłącznie jednego zadania z tego samego osiedla. W przypadku gdy w ramach jednej dzielnicy zwycięży zadanie z danego osiedla, kolejne zwycięskie zadanie, które otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu musi dotyczyć innego osiedla.

Szczegółowe wyniki dostępne są w kaflu "WYNIKI GŁOSOWANIA": ZOBACZ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE