Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Składanie wniosków zostało zakończone 3 czerwca 2018 r.
Dziękujemy za zgłoszone pomysły.

OCENA PROJEKTÓW - ETAPY

ETAP I

OCENA
FORMALNA

Biuro Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta sprawdza poprawność wniosków pod względem:

 • sposobu i terminu złożenia
 • poprawności i kompletności
 • kosztów zadania i kategorii wniosku
 • udzielenia zgód na publikację danych osobowych

ETAP II

OCENA
MERYTORYCZNA

Wydziały Urzędu i jednostki Miasta opiniują wnioski według kryteriów merytorycznych m.in:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji
 • możliwość realizacji w ciągu roku
 • zgodność z kompetencjami miasta koszt realizacji pomysłu
 • zgodność ze strategiami i programami miasta
 • zgodność z zasadami dostępności dla mieszkańców
czytaj więcej

ETAP III

OCENA
ZESPÓŁU OPINIUJACEGO

Zespół Opiniujący rekomenduje wnioski na listę do głosowania, przygotowuje listę wniosków do głosowania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym, w oparciu o:

 • ocenę formalną i merytoryczną
 • wprowadzone przez wnioskodawców zmiany, korekty i uzupełnienia
czytaj więcej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE