Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

ETAP III Ocena Zespołu Opiniującego

Po ocenie formalnej i merytorycznej,  pomysły zgłoszone przez mieszkańców są  przekazane Zespołowi Opiniującemu wnioski w Szczecińskim Budżecie  Obywatelskim 2019. Jego zadaniem jest  zbadanie, czy weryfikacja przebiegła prawidłowo. Członkowie Zespołu zwrócą szczególną uwagę na to, czy pomysły, które zostały zweryfikowane pozytywnie, są ogólnodostępne. Jeżeli członkowie Zespołu będą mieli wątpliwości co do poprawności przeprowadzonej weryfikacji, zwrócą się z prośbą do wydziałów i jednostek miasta  o ponowną weryfikację danego pomysłu.

Zespół Opiniujący jest powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin. W jego składzie znajdują się:

  • przedstawiciele mieszkańców Szczecina,
  • Przedstawiciele Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  • Radni Miasta Szczecin
  • Przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin

Zadaniem Zespołu Opiniującego jest przygotowanie  wstępnych oraz ostatecznych list zadań do głosowania charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym,   w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną, w ramach Szczecińskiego  Budżetu Obywatelskiego 2019

W przypadku rozbieżności pomiędzy stanowiskiem jednostki organizacyjnej urzędu lub miasta a stanowiskiem autora projektu, ostateczną decyzję o umieszczeniu projektu  na liście do głosowania podejmuje Zespół Opiniujący.

Zespół Opiniujący - ważne informacje, protokoły z posiedzeń

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE